Diagnoza stwierdzająca istnieje zmian nowotworowych nie musi od początku oznaczać przegranej walki. Zmagający się z rakiem mieszkańcy Podlasia i okolic mogą nie widzieć wyjście z trudnej sytuacji. Chirurgia onkologiczna w Białymstoku pozostaje jednak na wysokim poziomie i ratuje pacjentów wymagających interwencji chirurgicznej.

Odpowiednio wykwalifikowani specjaliści z zakresu chirurgii onkologicznej jak i ogólnej, działający na terenie Białegostoku, zapewniają swoim pacjentom kompleksową opiekę i profesjonalną pomoc medyczną.

Lekarze, z których pomocy można skorzystać w tej części Polski zdobywali wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, pracując w zagranicznych ośrodkach, zajmujących się chirurgią onkologiczną, uwalniając pacjentów od bólu i cierpienia przy pomocy radioterapii oraz ultrasonografii.

Białystok to miejsce, w którym w każdym roku wykonywanych jest kilkaset zabiegów operacyjnych z zakresu onkologii, mających na celu chirurgiczne usuwanie zmian a także leczenie różnego typu schorzeń nowotworowych, zwłaszcza nowotworów piersi, skóry i przewodu pokarmowego. Skorzystać można także z pełnej diagnostyki wykonywanej nowoczesnym sprzętem stosowanym w mammografii. Pomoc doktorów specjalizujących się w onkologii jest także możliwa poprzez precyzyjne rozpoznawanie istniejących chorób poprzez śródoperacyjne badanie histopatologiczne i inne zabiegi.

Wszystkich chorych, których interesuje chirurgia onkologiczna Białystok jest odpowiednim miejscem, w którym uzyskać można fachową pomoc.