Wiele eksperymentów prowadzonych w laboratoriach odbywa się w komorach, które nazywamy autoklawami. Czym jest autoklaw i do czego może służyć.

Autoklaw

Autoklaw albo autoklawa jest to rodzaj reaktora chemicznego. Jego specyficzną cechą jest to, że jest on całkowicie odizolowany od otoczenia, a dodatkowo w jego wnętrzu możemy wytworzyć podwyższone ciśnienie i temperaturę.

Na co mają wpływ ciśnienie i temperatura?

Ciśnienie oraz temperatura w większości przypadków, a w zasadzie we wszystkich z paroma wyjątkami, mają tę właściwość, że przyspieszają bieg reakcji chemicznych. Dzięki możliwej manipulacji nimi możemy badać, w jaki sposób zmieniają się cechy przebiegu tych reakcji, w zależności od tego, co chcemy zbadać.

W jakich szczególnych przypadkach zastosowanie ma autoklaw?

Autoklaw szczególnie przydaje się wtedy, kiedy przedmiotem badań jest np. reakcja, która w naturalnych warunkach przebiega bardzo powoli. Dzięki temu, że możemy zastosować autoklaw, możemy taką reakcję przyspieszyć na tyle mocno, że jej efekty są możliwe do zarejestrowania nawet kilkanaście razy wcześniej, niż miałoby to miejsce w warunkach normalnych. Dzięki temu wiele badań chemicznych można przeprowadzić zdecydowanie szybciej.