wiskozymetr

Wiskozymetr, zwany inaczej lepkościomierzem, to przyrząd mierniczy przeznaczony do pomiaru lepkości cieczy.

Rodzaje wiskozymetrów

Istnieją trzy rodzaje wiskozymetrów. Pierwszy to lepkościomierze rotacyjne, w których miarą lepkości jest siła oddziałująca między cylindrem zewnętrznym i wewnętrznym. Kolejnym rodzajem jest reowiskozymetr, w jego przypadku miarą lepkości jest prędkość opadania kuli o znanej gęstości i wymiarach. To narzędzie miernicze wykorzystuje prawo Stokesa, które stosuje się do określania siły oporu ciała o kształcie kuli. Stosowane są także lepkościomierze porównawcze, przeznaczone do wyznaczania lepkości względnej.

wiskozymetr

Zastosowanie wiskozymetru

Funkcjonalność tych narzędzi sprawa, że są one z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym, kosmetycznym oraz przetwórstwie celulozy. Są to niezawodne przyrządy do wykonywania pomiarów i kontroli produktów farmaceutycznych, a także rafinacji. Ich główną zaletą jest ciągłość pomiarów oraz możliwość szybkiej kontroli jakości produktów. Obecne wiskozymetry są zautomatyzowaną wersją metod laboratoryjnych. Profesjonalny wiskozymetr dostępny jest w sklepie DanLab.

Aby wybrać odpowiedni wiskozymetr należy uwzględnić do jakiego przemysłu będzie potrzebny. Warto także zwrócić uwagę do jaki rodzaj płynu będzie nim mierzony np. do pomiary lepkości kinematycznej stosuje się lepkościomierze wibracyjne. Wiskozymetry kapilarne znajdą swoje zastosowanie w pomiarze płynów newtonowskich. Jakiś czas temu na rynku pojawiły się także wiskozymetry akustyczne, to uniwersalne przyrządy umożliwiające wykonanie pomiaru lepkości w czasie rzeczywistym.