Ośrodki rehabilitacyjne okresowo urządzają kursy fizjoterapii. Kursy są bezpłatne lub płatne, w zależności od charakteru działania ośrodka. Zdarza się, że bezpłatne kursy organizowane są przez NFZ, na przykład w ramach programu promocji aktywnego starzenia się i wówczas przykładowe kursy dotyczą zagadnień geriatrii oraz gerontologii i całościowej opieki nad osobami starszymi.

Takie kursy trwają po kilka dni i odbywają się w cyklu kilku dni. Kończą się egzaminem i wydaniem uczestnikowi certyfikatu, który uprawnia do dalszej pracy w placówkach zdrowia publicznego. Osoby, które są spoza miejscowości, w której odbywa się kurs, przewidziane jest pokrycie kosztów noclegów. Przed samym kursem kursant otrzymuje informacje o tym, gdzie odbędzie się nocleg – nie musi go organizować samodzielnie.
Aby zapisać się na takie krótkie i bezpłatne kursy fizjoterapii w Katowicach, należy najczęściej po prostu wysłać e-mail do najbliższej odpowiadającej nam placówki, która organizuje szkolenie z tematu, który jest dla nas interesujący. Należy podać kilka podstawowych informacji kontaktowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania oraz dogodny termin szkolenia. Można zapisać się też przez kontakt telefoniczny.

Aby wziąć udział w takim bezpłatnym kursie, trzeba być fizjoterapeutą: mieć skończone studia fizjoterapia Katowice (zobacz kursy) na poziomie licencjatu, technika lub magistra. Dodatkowo, trzeba pracować w placówce, która ma kontrakt z NFZ. Nie ma znaczenia, czy zatrudnienie odbywa się na umowę o pracę, czy na umowę o dzieło. Kurs jest też przewidziany dla osób, które wykonują samodzielny zawód lekarza.